M. Zagrapan, M. Prošková, K. Machová
Koronavirová krize - učitelé

Míla Prošková - učitelka přírodopisu a třídní 5. třídy, Katka Machová nejúžasnější asistent a učitel výtvarné výchovy a naprosto výtečný Míra Zagrapan mluví o svých koronavirovém učení. 

Koronavirová krize mne naučila hledat nové cesty pro tvorbu aktivit jednotlivých předmětů, především přírodovědy tak, aby děti nemusely být zbytečně dlouho u počítače, závoreň se naučily podstatné věci a dotkly se přírody. První týden jsem měla totiž pocit, že není možné dělat přírodopis/prvovědu na dálku. Přece děti nemají pomůcky ze školy, a nemají mojí přítomnost, abych je upozornila na důležité detaily a přesně jim v daném okamžiku ukázala, jak na danou věc šáhnout, aby z ní měly ten správný zážitek. Začala jsem však hledat řešení a zadávala jsem úkoly, které by splňovaly základní vizi. Měla jsem však pocit, že je to na dálku neuskutečnitelné. Věděla jsem, že děti jsou šikovné a schopné mnoha věcí, ale nevěřila jsem, že zvládnou dělat většinou neprověřené a náročné úkoly. Zdání však klamalo. Děti se pustily do plnění aktivit s nadšením a pěčlivostí. Hravě tak zdolaly všechny překážky, které by je mohly zastavit. Jejich zápal mne přesvědčil, že společně zvládneme vše na co si vzpomeneme, jen si musíme více důvěřovat.
Míla /učitelka hlavně přírodopisu/
 
V koronovirove krizi jsem se jako učitel naučila více používat PC technologie.Poznala jsem více žáky , které jsem během běžné výuky naučila. Měla jsem možnost pozorovat a porovnávat jak on line výuka na žáky působí Je to velká zkušenost jak pro žáky , pedagogy i rodiče. Dovedu si představit běžnou výuku nakombinovanou i on-line výukou. Katerina Machova
 
V koronovirove krizi jsem se jako učitel naučila více používat PC technologie.Poznala jsem více žáky , které jsem během běžné výuky naučila. Měla jsem možnost pozorovat a porovnávat jak on line výuka na žáky působí Je to velká zkušenost jak pro žáky , pedagogy i rodiče. Dovedu si představit běžnou výuku nakombinovanou i on-line výukou. Katerina Machova
  • Recenze
Skupina
 
 
Vyhledávání článků