19.6. 2023
Praxe Jakub

Praxi jsem absolvoval ve firmě DataHelp, ve které pracuje můj otec. FIrma se specializuje na záchranu dat z poškozených médií, jako jsou pevné disky, flash disky, paměťové karty, telefony a další. 

Praxi jsem absolvoval ve firmě DataHelp, ve které pracuje můj otec. FIrma se specializuje na záchranu dat z poškozených médií, jako jsou pevné disky, flash disky, paměťové karty, telefony a další. 

Náplní mojí práce bylo rozebírání starých vyřazených disků. Během toho jsem měl možnost vidět, z čeho se disk skládá a jak funguje. Účelem této práce bylo rozdělení disků na různé díly, aby mohlo všechno být ekologicky zlikvidováno. Zároveň bylo zajištěno, že data uložená na discích nebudou mobi být zneužita. 

Během praxe jsem taky pozoroval činnost ve firmě, která má tři oddělení, jedno oddělení slouží pro přijímání zakázek a styk se zákazníky, vyřizuje telefonní hovory, emailovou komunikaci a dotazy zákazníků, zajišťuje evidenci přijatých zakázek, výdej zakázek a koordinuje práci techniků na zakázkách. Druhé, ekonomické oddělení se stará o financování chodu firmy, platby zákazníků atd. A konečně třetí, technické oddělení, zachraňuje data. Pozoroval jsem činnost techniků, sledoval jsem proces záchrany dat. Uvědomil jsem si, jak je tento proces složitý a náročný na technické vybavení a odbornou zdatnost techniků. Taky jsem si zlepšil manuální zručnost a práci s různým nářadím. 

Závěr

Praxi jsem si užil, získal jsem představu o tom, jak to ve firmě chodí a mám dobrý pocit, že jsem přispěl k práci ve firmě.

  • Recenze
Skupina
 
 
Vyhledávání článků