Karel Drda
Jack Thompson

Bylo slunečné nedělní ráno 7. prosince 1941 a vojín Jack Thompson, mladý a odvážný voják, sloužil v Pearl Harboru na Havaji. Právě skončil ranní službu a těšil se na chvíli volna. Netušil však, že tento den navždy změní jeho život.

Když si Jack v jídelně vychutnával šálek kávy, ranní klid narušil dunivý hukot letadel nad hlavou. Vyběhl ven a stal se svědkem děsivé scény. Japonské stíhačky bombardovaly a ostřelovaly přístav a ničily americké loďstvo.

Když byl všude kolem chaos, Jack rychle vyrazil do akce. Jako zkušený voják věděl, co musí udělat. Popadl pušku a připojil se ke svým kamarádům v horečné snaze ubránit základnu před překvapivým útokem.

Uprostřed kouře, ohně a neutuchající palby Jack statečně bojoval, sestřeloval nepřátelská letadla a ze všech sil se snažil chránit své spolubojovníky. Ale jak útok sílil, bylo jasné, že základna je pod drtivou přesilou.

Nepřátelské síly se blížily, a tak Jack a několik přeživších kamarádů učinilo odvážné rozhodnutí uprchnout ze základny a přeskupit se jinde. Probojovali se chaosem a jen o vlásek se vyhnuli kulkám a výbuchům. Jackův výcvik se projevil, když se pohyboval s přesností a odhodláním.

Jak se prodírali základnou, potkávali Jack a jeho kamarádi zraněné vojáky a civilisty, kteří potřebovali pomoc. Navzdory nebezpečí se zastavovali a poskytovali pomoc, kde se dalo, odnášeli zraněné do bezpečí a kryli je palbou.

Když dorazili ke břehu, spatřili malý člun, který byl během útoku opuštěn. Jack a jeho kamarádi neztráceli čas, aby se ho zmocnili, a vyrazili na moře, zoufale se snaží vzdálit  od nepřítele na co největší vzdálenost.

Cesta byla zrádná, japonská letadla stále hlídkovala na obloze a nepřátelské válečné lodě je pronásledovaly. Jack a jeho kamarádi spolupracovali, proplouvali rozbouřenými vodami a vyhýbali se odhalení. Omezovali zásoby a zůstávali ostražití, stále ve střehu, aby se vyhnuli nebezpečí.

Po několika dnech na moři se konečně dostali na vzdálený ostrov, který nebyl pod kontrolou nepřítele. Navázali kontakt s dalšími americkými jednotkami v oblasti a nakonec byli převezeni do bezpečí.

Během celé zkoušky prokázal Jack nesmírnou odvahu a vůdčí schopnosti, čímž si vysloužil respekt a obdiv svých spolubojovníků. Za své hrdinství během útoku na Pearl Harbor byl oceněn a jeho činy byly oceněny několika medailemi a vyznamenáními.

Navzdory fyzickým a emocionálním jizvám, které si z osudného dne nesl, zůstal Jack neochvějně oddán službě své zemi. Pokračoval ve službě v armádě a nakonec se vypracoval na uznávaného velitele.

Po letech, když se druhá světová válka chýlila ke konci, se Jack vrátil do Pearl Harboru a vzdal úctu padlým kamarádům, kteří při útoku obětovali své životy. Vzpomínal na otřesné zážitky a na přátelství, která vznikla uprostřed nepřízně osudu.

Příběh Jacka Thompsona o přežití a statečnosti během útoku na Pearl Harbor se stal symbolem odolnosti a odvahy amerického ducha. Jeho neochvějné odhodlání, obětavost a statečnost tváří v tvář nebezpečí budou navždy připomínány jako svědectví nezdolného lidského ducha a obětí, které přinášejí stateční muži a ženy sloužící své zemi.

 
  • Recenze
Skupina
 
 
Vyhledávání článků