Šimon Hvojník
Hrad

HRAD
 

Bylo jednou jedno velké království, které se rozprostíralo po celé zemi. Ve středu tohoto království stála obrovská zlatá věž, která se tyčila do nebes. Tuto věž nechal postavit velký král jako symbol své moci a dominance nad zemí.

 

Když se král shodou náhod dostal na osudovou postel, jeho syn, mladý princ Michael, převzal vládu nad královstvím. Princ byl velmi statečný a spravedlivý vládce, ale postupem času zjistil, že věž, kterou jeho otec nechal postavit, se stala symbolem nespravedlnosti a utlačování lidu.

 

Lidé žili ve velké chudobě a král se nezajímá o jejich osudy. Princ Michael věděl, že musí něco udělat, aby zlepšil situaci ve svém království. Rozhodl se tedy vystoupit na balkon věže a promluvit k lidem.

 

"Lidé mého království, slyšte můj hlas!" zvolal princ Michael. "Mnoho let jsem sledoval, jak trpíte pod nadvládou této věže. Musím vám oznámit, že chci tuto věž zbořit a dát vám zpět svobodu, kterou jste v minulosti postrádali."

 

Lidé byli nadšeni tímto projevem a podpořili svého vládce. Princ Michael vydal rozkaz k zboření věže, ale nebylo to snadné. Stavba byla velmi masivní a byla postavena z nejlepších materiálů. Věž se začala rozpadat kousek po kousku, ale proces zboření trval mnoho let.

 

  • Recenze
Skupina
 
 
Vyhledávání článků