06.12.2019
Rodiče a naše škola

Rodiče se seznamují s naší školou různě, nejčastěji o nás slyší a nebo si přečtou na síti. Pak rodiče přicházejí do školy, aby si ji prohlédli a promluvili si o svých přáních a o tom, co od školy očekávají.

 

Někdy s sebou  rodiče přivádějí i svoje  děti, aby si byli jistí, že jejich sympatie vůči škole jsou shodné s vjemy dětí. Pochopitelně přichází i fáze přemýšlení o prioritách a financích. Pokud se rodiče a škola dohodnou na přijetí dítěte, rodiče prvňáčků se scházejí s učiteli v červnu. Začátek školního roku probíhá pak klidněji.

V září často probíhají další třídní schůzky. Během školního roku se setkávájí rodiče, děti a učitelé českého jazyka a matematiky na tripartitních třídních schůzkách, kde mluví žáci s podporou učitele o svém učení a ukazují rodičům svoje školní úspěchy.

Rodiče se učí komunikovat se školou pomocí školního systému.  Většina  rodičů se  také přihlásí do facebookové skupiny Heřmánek Praha, ve které učitelé uveřejňují reportážní fotografie a videa z práce školy. Zvláštní velkou část reportáží tvoří reportáže ze škol v přírodě a projektových akcí.

Rodiče jsou také velmi podstatnými účastníky školních koncertů, školních divadelních představení, zahradních slavností na začátek a závěr školního roku, ale  jsou důležití i při prezentaci školních projektů.

Ve škole občas oslavujeme také den maminek a den tatínků. Tak například v loňském roce jsme den maminek oslavili dárky a den tatínků velkou kuličkiádou smíšených družstev tatínků a dětí.

Někteří rodiče se školou spolupracují jako učitelé, či v  administrativních profesích. Jsme rádi, pokud jsou rodiče v naší škole v této pozici.  Spojit obě dvě role – roli rodiče a roli pracovníka školy – není ale pro každého,  není to vždy jednoduché.  Vždyť i zakladatelé školy jsou zároveň  učitelé i rodiče žáků školy.

 

 

Mirka Adamcová

 

 

 

  • Recenze
Skupina
 
 
Vyhledávání článků