Rytíři kulatého stolu
Mirka Adamcová

Kulatý stůl je stůl  kruhového tvaru. Protože u kulatého stolu neexistuje žádné privilegované místo, nikdo není první ani poslední. O kulatém stole píše již středověká legenda o králi Artušovi, který shromáždil všech 120 vynikajících  rytířů na obranu Británie a později kulatý stůl přenesl na hrad Kamelot.

V našich třídách je rytířů většinou 12. V našem trojročí také sedíme často dokolečka v kruhu, který se podobá kruhu krále Artuše. A učíme se vzájemně hledat, jak společně všechny potřeby a zájmy všech žáků ve třídě urovnat tak, aby prosazovaly společný zájem všech.

Je jasné, že mnoho zájmů žáků ve třídě je společných, či zdálo by se. Jako třeba naučit se vyjmenovaná slova či matematiku. Je mnoho zájmů, které jsou však odlišné.

Dnes se termín "kulatý stůl" často používá při politických  jednáních, která mají zprostředkovat dohodu mezi stranami v nějakém sporu, často mezi suverénními státy. Pojem zdůrazňuje, že se setkávají jako sobě rovné a tím chce usnadnit pokojný způsob dosažení kompromisního  řešení nějakého sporu nebo konfliktu. I takový může být komunitní kruh ve třídě. I ve třídě existují zájmové skupiny, které si vzájemně musí vyjednat, jaký bude společný zájem třídy a jeho realizace. Do vyjednávání těchto zájmů často vstupují i nepřítomní lobisté (můžeme-li tak s přívětivostí označit rodiče) či přítomní učitelé.

Kulatému stolu se v pedagogice říká také komunitní kruh. Nejvíce se v komunitním kruhu probírají vztahové situace, chování a přání či nepřání jednotlivých členů. Komunitní kruh není jedinou metodou školní práce. Do vyučování přináší pochopitelně učitel i témata a prezentace, návrhy a činnnosti  a  spolupráci. Ale komunitní kruh je ideální metoda práce k tomu, aby všichni, a to i učitel, se naučili vzájemně vyjednávat, předkládat argumenty. Mohlo by se říci, že se učíme demokracii, ale také se učíme vzájemné empatii a schopnosti spolupracovat týmově.

Není pro učitele úplně snadné pracovat s komunitním kruhem. Práce potřebuje mnoho úvah. Kdy použít společná rozhodnutí, v jakých oblastech. Kolik času společným úvahám věnovat. Jak naučit žáky společně se dobře rozhodovat a moderovat práci všech statečných rytířů. Mohlo by se zdát, že je to velmi riziková metoda, že by mohli převzít rozhodování žáci za učitele. Pochopitelně je nutné takovou práci přizpůsobit věku žáků a jejich demokratické zkušenosti.  Ale žáci zkušení ve vzájemných vztazích se společně s učitelem rozhodují velmi dobře. 

 

  • Recenze
Skupina
 
 
Vyhledávání článků