Surikaty
Válka - Martin Skondrojanis

Jednoho dne se sešli bohové na Olympu. Zeus prohlásil že by měly být poměřené síly lidstva a bohů. S tímto návrhem nesouhlasila spousta ostatních bohů, ale přišli s jiným návrhem.


Vytvořít konflikt mezi Peršany a Athéňany, aby bylo vidět,  jaká země je silnější.To se líbilo obzvlášť Aresovi,Arés je syn boha Dia a též bůh války. Arés řekl, že tento konflikt vyvolá.Arés se snesl na zem v podobě smrtelníka. Přišel za Perským králem Dareiem I. a promluvil: ,,Králi Persie, Athéňané vám připravili tento pokrm jako dar.”  Dareios ochutnal a a znehybněl.Syn Dareia Xerxés zakřičel:,,Je to jed! připravte armádu!” v tu chvíli se ale Xerxés zamyslel a povolal nejlepší stratégy a stavitele, aby společně vymysleli plán, jak Athéňany překvapit. návrh nejchytřejšího z nich zněl  takto:,,Postavíme dřevěnou velrybu, která bude natřená popelem, a připlaveme s ní na břeh Athén aby si mysleli že je mrtvá." ,,Hlavně aby si Athéňané té dřevěné velryby všimli!”, promluvil jeden ze stratégů. ,,Tak dáme do vnitřku lucernu, aby byla vidět!” odpověděl stavitel, který přišel s návrhem o velrybě.____ o 2 dny později____
,,Nalodit!” zařval Xerxés,vojáci se nalodili a vypluli.V Athénách zrovna slavili svátky, což byla výborná příležitost pro Peršany.
V tu chvíli však Athéňané zahlédli velrybu, jak připlouvá k břehu. Vojsko, které hlídalo břeh, řeklo:,,Stop, může to být past!”.Avšak lid Athén řekl:,,Vyzkoušíme to jednou cestou,” vzali oštěpy  a začali je házet na dřevěnou velrybu. Oštěpy se nezapíchly do dřeva a dřevo hlasitě zadrnčelo.Peršané se snažili dostat z dřevěné velryby ven, ale zjistili, že se uvnitř zasekli Athénský posel přiběhl a sdělil lidu Athén, že Peršané vyhlašují Athénám válku. Dřevěnou velrybu pak spálili, Peršané přišli o nejlepší stratégy a začaly řecko - perské války.
 

 
  • Recenze
Skupina
 
 
Vyhledávání článků